Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, M. R. Štefánika 15, 902 01 Pezinok príjme do pracovného pomeru 1 psychológa na zastupovanie odborného zamestnanca počas materskej dovolenky.

Jedná sa o plný úväzok.

Kvalifikačné predpoklady:

·         ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore psychológia,

·         na pozíciu je možné prijatie aj absolventa VŠ.

Predpokladaný termín nástupu: 1.4.2018, prípadne podľa dohody.

Odmeňovanie: podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom, zasielajte do 23.2.2018 na adresu:

CPPPaP, M. R. Štefánika 15, 902 01 Pezinok,  obálku označte „Konkurz“

alebo na mail:

pp.poradna@gmail.com

Kontakt pre bližšie informácie:

PaedDr. Katarína Fülöpová, riaditeľka CPPPaP Pezinok;

 tel: 0905876085;

 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, M. R. Štefánika 15, 902 01 Pezinok príjme do pracovného pomeru

1 špeciálneho pedagóga.

Jedná sa o plný úväzok

Kvalifikačné predpoklady: 

·         ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore špeciálna pedagogika

·         na pozíciu je možné prijatie aj absolventa VŠ

Predpokladaný termín nástupu: 1.8.2018, prípadne podľa dohody Odmeňovanie: podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom a súhlasom na spracovanie osobných údajov, zasielajte do 8.6.2018 na adresu:

 

CPPPaP, M. R. Štefánika 15, 902 01 Pezinok,  obálku označte „Konkurz“ 

alebo na mail:  

pp.poradna@gmail.co

Kontakt pre bližšie informácie PaedDr. Katarína Fülöpová, riaditeľka CPPPaP Pezinok

tel: 0905876085;