Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, M. R. Štefánika 15, 902 01 Pezinok príjme do pracovného pomeru špeciálneho pedagóga, psychológa, sociálneho pedagóga, logopéda.

Jedná sa o prácu na plný úväzok.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v odbore špeciálna pedagogika, psychológia, sociálna pedagogika, logopédia.
  • na pozíciu je možné prijatie aj absolventa VŠ.

Predpokladaný termín nástupu: 1.3.2019, prípadne podľa dohody.

Odmeňovanie: podľa Zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadosti o prijatie do zamestnania, spolu so životopisom a motivačným listom a súhlasom na spracovanie osobných údajov, zasielajte do 31.1.2019 na adresu:

CPPPaP, M. R. Štefánika 15, 902 01 Pezinok, obálku označte „Konkurz“ alebo na mail: pp.poradna@gmail.com

Kontakt pre bližšie informácie:

PaedDr. Katarína Fülöpová, riaditeľka CPPPaP Pezinok; tel: 0905876085

Stiahnite si pracovnú ponuku v PDF súbore