Faktúry 2024

Faktúry 2016

Dátum Typ dokladu Ev. číslo Predmet Dodávateľ/odberateľ IČO Suma s DPH v EUR
7.1.2016 Fa 1 internet 1/16-ÚP SWAN a.s., Pezinok 45298203 19,92 €
7.1.2016 Fa 2 zrážková voda za IV.Q.2015 BVS a.s., Bratislava 35815070 144,88 €
11.1.2016 Fa 3 telefón 12/15 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 72,20 €
11.1.2016 Fa 4 telefón 12/15-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 0,59 €
11.1.2016 Fa 5 verzie PAM 2016 VEMA s.r.o.,Prievozská 14/A, Bratislava 31355374 201,36 €
11.1.2016 Fa 6 vyúč.el.energie 2015 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 -235,01 €
15.1.2016 Fa 7 vyúč.plyn 2015 SPP a.s., Bratislava 35815256 971,02 €
15.1.2016 Fa 8 plyn 1/16 SPP a.s., Bratislava 35815256 548,00 €
25.1.2016 Fa 9 vodné,stočné BVS a.s., Bratislava 35815070 24,52 €
25.1.2016 Fa 10 internet 12/15 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 4,18 €
27.1.2016 Fa 11 stravné lístky 1/16 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 719,04 €
4.2.2016 Fa 12 elektrická energia 2/16 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 133,85 €
4.2.2016 Fa 13 plyn 2/16 SPP a.s., Bratislava 35815256 548,00 €
8.2.2016 Fa 14 internet 2/16 SWAN a.s., Pezinok 45298203 19,92 €
8.2.2016 Fa 15 stravné lístky 2/16 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 698,04 €
10.2.2016 Fa 16 IT služby 2016 IT SERVIS SK, Pezinok 47513373 169,20 €
15.2.2016 Fa 17 el.energia 1/16 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 133,85 €
16.2.2016 Fa 18 vodné,stočné BVS a.s., Bratislava 35815070 24,52 €
1.3.2016 Fa 19 poplatok za doménu 2016 Exo Technologies, Stará Ľubovňa 36485161 42,96 €
1.3.2016 Fa 20 kontrola hasiacich prístrojov Rotalix, Blatné 11810033 26,60 €
4.3.2016 Fa 21 plyn 3/16 SPP a.s., Bratislava 35815256 548,00 €
4.3.2016 Fa 22 stravné lístky 3/16 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 673,54 €
7.3.2016 Fa 23 el.energia 3/16 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 133,85 €
7.3.2016 Fa 24 internet 3/16 SWAN a.s., Pezinok 45298203 19,92 €
7.3.2016 Fa 25 služby IBEU 2016 IVES, Košice 162957 83,65 €
15.3.2016 Fa 26 telefón,internet 1/16 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 116,12 €
15.3.2016 Fa 27 telefón,internet 2/16 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 86,72 €
17.3.2016 Fa 28 oprava has.prístrojov Rotalix, Blatné 11810033 49,04 €
24.3.2016 Fa 29 tlač zázn.hárkov Bageta, Holubyho, Pezinok 30104424 216,00 €
24.3.2016 Fa 30 vodné, stočné BVS a.s., Bratislava 35815070 49,04 €
29.3.2016 Fa 31 terapeutické karty Mgr.Magda Shymon, Brno 75220547 141,50 €
4.4.2016 Fa 32 stravné lístky 4/6 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 715,54 €
5.4.2016 Fa 33 plyn 4/16 SPP a.s., Bratislava 35815256 548,00 €
5.4.2016 Fa 34 služby BTS a PO I.Q.2015 Milan Bojnanský, J. Alexyho 11, Bratislava 40961498 48,00 €
6.4.2016 Fa 35 el.energia 4/16 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 133,85 €
7.4.2016 Fa 36 zráž.voda za I.Q.2016 BVS a.s., Bratislava 35815070 126,07 €
7.4.2016 Fa 37 telefón,internet 3/16 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 82,84 €
13.4.2016 Fa 38 internet-ÚP 4/16 SWAN a.s., Pezinok 45298203 19,92 €
13.4.2016 Fa 39 tonery black Clean tonery s.r.o.,Pezinok 35891866 46,39 €
18.4.2016 Fa 40 vodné,stočné BVS a.s., Bratislava 35815070 49,04 €
25.4.2016 Fa 41 toner black Clean tonery s.r.o., Pezinok 35891866 23,20 €
25.4.2016 Fa 42 IT práce, antivírus IT SERVIS SK, Pezinok 47513373 103,22 €
3.5.2016 Fa 43 stravné lístky 5/16 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 824,04 €
3.5.2016 Fa 44 plyn 5/16 SPP a.s., Bratislava 35815256 548,00 €
9.5.2016 Fa 45 vysávač ROWENTA AZ EUROPE, Bratislava 46365427 138,90 €
9.5.2016 Fa 46 el.energia 5/16 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 133,85 €
10.5.2016 Fa 47 telefón, internet 4/16 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 81,80 €
10.5.2016 Fa 48 inernet 5/16-ÚP SWAN a.s., Pezinok 45298203 19,92 €
17.5.2016 Fa 49 vodné,stočné BVS a.s., Bratislava 35815070 24,52 €
30.5.2016 Fa 50 PC s prísl.+ inštalácia obrazu PosAm, Hodžovo nám. 2, Bratislava 31365078 994,74 €
2.6.2016 Fa 51 psychol.testy SCŠPP, Dolný Smokovec 21, Vysoké Tatry 42086809 470,00 €
2.6.2016 Fa 52 stravné lístky 6/16,manip.popl. Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 719,04 €
7.6.2016 Fa 53 plyn 6/16 SPP a.s., Bratislava 35815256 548,00 €
7.6.2016 Fa 54 el. energia 6/16 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 133,85 €
8.6.2016 Fa 55 telefón, iternet 5/16 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 89,28 €
14.6.2016 Fa 56 internet 6/16 SWAN a.s., Pezinok 45298203 19,92 €
20.6.2016 Fa 57 vodné stočné BVS a.s., Bratislava 35815070 24,52 €

Faktúry 2015

Dátum doručenia Typ       dokladu Ev.   číslo Predmet Dodávateľ/odberateľ IČO SUMA     s DPH           v EUR
5.1.2015 Fa 1 stravné lístky 12/15 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 530,34 €
5.1.2015 Fa 2 mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 35,99 €
5.1.2015 Fa 3 vyúč.el.energie 2014 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 -349,59 €
8.1.2015 Fa 4 telefón 12/15 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 54,98 €
8.1.2015 Fa 5 telefón 12/15-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
8.1.2015 Fa 6 zrážková voda IV.Q.2014 BVS a.s., Bratislava 35850370 145,98 €
13.1.2015 Fa 7 vodné,stočné BVS a.s., Bratislava 35850370 15,60 €
13.1.2015 Fa 8 internet 12/14 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
19.1.2015 Fa 9 internet 1/15-ÚP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
19.1.2015 Fa 10 vyúč.plyn 2014 SPP a.s., Bratislava 35815256 -654,84 €
20.1.2015 Fa 11 plyn 1/15 SPP a.s., Bratislava 35815256 550,00 €
20.1.2015 Fa 12 verzie PAM 2015 VEMA s.r.o.,Prievozská 14/A, Bratislava 31355374 199,20 €
29.1.2015 Fa 13 mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 35,99 €
2.2.2015 Fa 14 stravné lístky 1/15 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 477,54 €
5.2.2015 Fa 15 el.energia 1/15 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 148,30 €
6.2.2015 Fa 16 plyn 2/15 SPP a.s., Bratislava 35815256 550,00 €
6.2.2015 Fa 17 el.energia 2/15 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 148,30 €
3.2.2015 Fa 18 IT služby IT SERVIS SK, Pezinok 47513373 54,00 €
9.2.2015 Fa 19 telefón 1/15 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 62,75 €
9.2.2015 Fa 20 telefón 1/15-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
17.2.2015 Fa 21 vodné,stočné BVS a.s., Bratislava 35815070 15,60 €
17.2.2015 Fa 22 internet 1/15 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
20.2.2015 Fa 23 internet 2/15 SWAN a.s., Pezinok 45298203 19,92 €
20.2.2015 Fa 24 toner black CLEAN TONERY s.r.o.,Pezinok 35891866 22,68 €
27.2.2015 Fa 25 mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 35,99 €
2.3.2015 Fa 26 údržba web stránky 2015 Exo Technologies, Stará Ľubovňa 36485161 42,96 €
2.3.2015 Fa 27 stravné lístky 2/15 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 593,04 €
3.3.2015 Fa 28 kontrola has.prístrojov Rotalix 11810033 22,07 €
3.3.2015 Fa 29 oprava has.prístrojov Rotalix 11810033 44,84 €
9.3.2015 Fa 30 IT služby IT SERVIS SK, Pezinok 47513373 39,00 €
9.3.2015 Fa 31 el.energia 3/15 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 148,30 €
9.3.2015 Fa 32 plyn 3/15 SPP a.s., Bratislava 35815256 550,00 €
9.3.2015 Fa 33 telefón 2/15-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 29,20 €
9.3.2015 Fa 34 internet 2/15 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
10.3.2015 Fa 35 telefón2/15 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35860626 59,82 €
10.3.2015 Fa 36 internet 3/15-ÚP SWAN a.s., Pezinok 45298203 19,92 €
10.3.2015 Fa 37 služby IBEU IVES, Košice 162957 83,65 €
19.3.2015 Fa 38 vodné,stočné BVS a.s., Bratislava 35815070 15,60 €
19.3.2015 Fa 39 záznamové hárky Tlačiareň Gomini, Holubyho 1 30104424 151,20 €
1.4.2015 Fa 40 mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 35,99 €
1.4.2015 Fa 41 toner CLEAN TONERY s.r.o.,Pezinok 35891866 22,68 €
1.4.2015 Fa 42 stravmé lístky 2/15 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 750,54 €
8.4.2015 Fa 43 elektrická energia 4/15 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 148,30 €
13.4.2015 Fa 44 plyn 4/15 SPP a.s., Bratislava 35815256 550,00 €
13.4.2015 Fa 45 zráž.voda za I.Q.2015 BVS a.s., Bratislava 35815070 141,55 €
13.4.2015 Fa 46 telefón 3/15 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 73,91 €
15.4.2015 Fa 47 internet 4/15-ÚP SWAN a.s., Pezinok 45298203 19,92 €
15.4.2015 Fa 48 internet 4/15 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
15.4.2015 Fa 49 vodné,stočné BVS a.s., Bratislava 35815070 15,60 €
15.4.2015 Fa 50 telefón-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 30,42 €
27.4.2015 Fa 51 mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 35,99 €
5.5.2015 Fa 52 stravné lístky 4/15 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 719,04 €
7.5.2015 Fa 53 el.energia 5/15 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 148,30 €
7.5.2015 Fa 54 plyn 5/15 SPP a.s., Bratislava 35815256 550,00 €
7.5.2015 Fa 55 internet 4/15 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
7.5.2015 Fa 56 telefón 4/15 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 43,80 €
11.5.2015 Fa 57 telefón 4/15-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 13,03 €
11.5.2015 Fa 58 toner CLEAN TONERY s.r.o., Pezinok 35891866 27,00 €
12.5.2015 Fa 59 kontrola komínov a dymovodov Kominárstvo, Budmerice 37292277 55,00 €
13.5.2015 Fa 60 oprava zariadení ŠTEFKO – Štefan Šuša, Svätý Jur 45340099 38,00 €
14.5.2015 Fa 61 internet 5/15 SWAN a.s., Pezinok 45298203 19,92 €
14.5.2015 Fa 62 vodné,stočné BVS a.s., Bratislava 35815070 15,60 €
19.5.2015 Fa 63 IT práce, antivírus, tonery IT SERVIS SK, Pezinok 47513373 98,88 €
19.5.2015 Fa 64 hasiace prístroje Rotalix, Blatné 11810033 97,74 €
19.5.2015 Fa 65 toner black CLEAN TONERY s.r.o., Pezinok 35891866 22,68 €
20.5.2015 Fa 66 montáž madla ŠTEFKO – Štefan Šuša, Svätý Jur 45340099 49,00 €
26.5.2015 Fa 67 mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 35,99 €
1.6.2015 Fa 68 stolná lampa PAXI s.r.o., Pezinok 44442262 29,00 €
1.6.2015 Fa 69 stravné lístky 5/15 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 694,54 €
3.6.2015 Fa 70 plyn 6/15 SPP a.s., Bratislava 35815256 550,00 €
4.6.2015 Fa 71 el.energia 6/15 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 148,30 €
8.6.2015 Fa 72 internet 5/15 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
9.6.2015 Fa 73 telefón 5/15 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 51,02 €
9.6.2015 Fa 74 telefón 5/15-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 20,58 €
15.6.2015 Fa 75 internet 6/15-ÚP SWAN a.s., Pezinok 45298203 19,92 €
15.6.2015 Fa 76 vodné,stočné BVS a.s., Bratislava 35815070 15,60 €
29.6.2015 Fa 77 mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 -3,60 €
30.6.2015 Fa 78 revízia elektr. spotrebičov H-projekt, s.r.o., Pezinok 43899773 194,40 €
3.7.2015 Fa 79 plyn 7/15 SPP a.s., Bratislava 35815256 550,00 €
3.7.2015 Fa 80 služby technika BTS a PO II.štvrť.2015 Milan Bojnanský, J. Alexyho 11, Bratislava 40961478 48,00 €
3.7.2015 Fa 81 stravné lístky 6/15 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 474,04 €
6.7.2015 Fa 82 el.energia 7/15 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 148,30 €
8.7.2015 Fa 83 internet 7/15-ÚP SWAN a.s., Pezinok 45298203 19,92 €
9.7.2015 Fa 84 zrážková voda za II.Q.2015 BVS a.s., Bratislava 35815070 143,77 €
10.7.2015 Fa 85 telefón 6/15-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 20,58 €
15.7.2015 Fa 86 telefón 6/15-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 51,46 €
15.7.2015 Fa 87 internet 6/15-ÚP A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
15.7.2015 Fa 88 vodné,stočné BVS a.s., Bratislava 35815070 15,60 €
29.7.2015 Fa 89 kancel.nábytok IKEA s.r.o., Bratislava 35849436 265,67 €
3.8.2015 Fa 90 stravné lístky 7/15 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 537,04 €
4.8.2015 Fa 91 plyn 8/15 SPP a.s., Bratislava 35815256 550,00 €
13.8.2015 Fa 92 telefón 7/15-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 20,58 €
13.8.2015 Fa 93 telefón 7/15 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 50,94 €
13.8.2015 Fa 94 internet 8/15 SWAN a.s., Pezinok 45298203 19,92 €
13.8.2015 Fa 95 el.energia 8/15 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 148,30 €
24.8.2015 Fa 96 vodné, stočné BVS a.s., Bratislava 35815070 15,60 €
2.9.2015 Fa 97 stravné lístky 8/15 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 593,04 €
2.9.2015 Fa 98 plyn 9/15 SPP a.s., Bratislava 35815256 550,00 €
7.9.2015 Fa 99 el.energia 9/15 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 148,30 €
9.9.2015 Fa 100 telefón 8/15-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 20,58 €
9.9.2015 Fa 101 telefón 8/15 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 51,14 €
14.9.2015 Fa 102 internet 9/15 SWAN a.s., Pezinok 45298203 19,92 €
14.9.2015 Fa 103 vodné,stočné BVS a.s., Bratislava 35815070 15,60 €
22.9.2015 Fa 104 seminár OZ ARTEA 42139201 50,00 €
22.9.2015 Fa 105 seminár OZ ARTEA 42139201 50,00 €
30.9.2015 Fa 106 pracovné odevy DUAL SP-Marián Bagita,Pezinok 35464011 65,16 €
30.9.2015 Fa 107 stravné lístky 9/15 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 729,54 €
30.9.2015 Fa 108 toner Clean tonery, Za hradbami 27, Pezinok 35891866 22,68 €
5.10.2015 Fa 109 el.energia 10/15 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 148,30 €
5.10.2015 Fa 110 plyn 10/15 SPP a.s., Bratislava 35815256 550,00 €
6.10.2015 Fa 111 služby BTS a PO III.Q.2015 Milan Bojnanský, J. Alexyho 11, Bratislava 40961478 48,00 €
6.10.2015 Fa 112 internet 10/15 SWAN a.s., Pezinok 45298203 19,92 €
8.10.2015 Fa 113 zráž.voda za III.Q.2015 BVS a.s., Bratislava 35815070 144,88 €
8.10.2015 Fa 114 telefón 9/15 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 51,20 €
12.10.2015 Fa 115 telefón 9/15-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 20,58 €
13.10.2015 Fa 116 internet 9/15 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
14.10.2015 Fa 117 vodné, stočné BVS a.s., Bratislava 35815070 15,60 €
2.11.2015 Fa 118 stravné lístky 10/15 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 768,04 €
3.11.2015 Fa 119 toner black-ÚP CLEAN TONERY s.r.o., Pezinok 35891866 23,20 €
3.11.2015 Fa 120 IT práce IT SERVIS SK, Pezinok 47513373 113,88 €
6.11.2015 Fa 121 plyn 11/15 SPP a.s., Bratislava 35815256 550,00 €
6.11.2015 Fa 122 internet 11/15 SWAN a.s., Pezinok 45298203 19,92 €
6.11.2015 Fa 123 el.energia 11/15 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 148,30 €
6.11.2015 Fa 124 telefón 10/15 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 65,14 €
6.11.2015 Fa 125 telefón 10/15 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 20,58 €
10.11.2015 Fa 126 internet 10/15 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
7.12.2015 Fa 127 vyúč.vodné,stočné BVS a.s., Bratislava 35815070 115,91 €
7.12.2015 Fa 128 plyn 12/15 SPP a.s., Bratislava 35815256 39,00 €
7.12.2015 Fa 129 internet 12/15-ÚP SWAN a.s., Pezinok 45298203 19,92 €
11.12.2015 Fa 130 služby BPS a PO IV.Q.2015 Milan Bojnanský, J. Alexyho 11, Bratislava 40961478 108,00 €
11.12.2015 Fa 131 telefón 11/15 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 50,80 €
11.12.2015 Fa 132 telefón 11/15 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763409 20,58 €
11.12.2015 Fa 133 internet 11/15 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
11.12.2015 Fa 134 vodné, stočné BVS a.s., Bratislava 35815070 24,52 €
11.12.2015 Fa 135 stravné lístky 11,12/15 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 1 310,54 €
23.12.2015 Fa 136 tlačiareň SAMSUNG Elektrosped a.s., Bratislava 35765038 141,50 €
23.12.2015 Fa 137 psychodiagnostické testy Psychodiagnostika a.s., Bratislava 31385770 394,90 €
23.12.2015 Fa 138 kancel. Stolík A.Produkty, Bratislava 36268518 150,00 €
23.12.2015 Fa 139 koberec, rohože Interiér Invest, Košice 36190381 140,48 €
23.12.2015 Fa 140 monitor,uč.pomôcky ALZA, Praha 7 27082440 128,17 €
23.12.2015 Fa 141 odb.prehliadka plyn.zariad.,kotolne Juraj Blažek, Mýtna 12, Pezinok 12684902 238,67 €
23.12.2015 Fa 142 kancel.papier, tonery Clean tonery, Za hradbami 27, Pezinok 35891866 385,82 €
23.12.2015 Fa 143 monitor LCD Philips Systém Partner Plus, s.r.o., Pezinok 34129782 99,00 €

Faktúry 2014

Dátum doručenia Typ dokladu Ev. číslo Predmet Dodávateľ/Odberateľ IČO Suma s DPH v €
14.1.2014 Fa 1 vyúč.el.energie 2013 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 139,68 €
14.1.2014 Fa 2 zráž. voda IV.Q.2014 BVS a.s., Bratislava 35850370 146,63 €
2.1.2013 Fa 3 telefón 12/13 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 54,13 €
14.1.2014 Fa 4 telefón 12/13-OP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
14.1.2014 Fa 5 internet 1/14 Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
16.1.2014 Fa 6 el. energia 1/14 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 176,10 €
16.1.2014 Fa 7 internet 12/13 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
17.1.2014 Fa 8 tonery black CLEAN TONERY s.r.o., Pezinok 35891866 53,28 €
21.1.2014 Fa 9 verzie PAM 2014 VEMA s.r.o.,Prievozská 14/A, Bratislava 31355374 195,60 €
27.1.2014 Fa 10 vyúč.plyn 2013 SPP a.s., Bratislava 35815256 1849,71 €
28.1.2014 Fa 11 mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 38,89 €
3.2.2014 Fa 12 stravné lístky 1/14 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 606,24 €
4.2.2014 Fa 13 tonery black CLEAN TONERY s.r.o.,Pezinok 35891866 53,51 €
10.2.2014 Fa 14 el. energia 2/14 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 176,10 €
13.2.2014 Fa 15 telefón 1/14 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 59,26 €
13.2.2014 Fa 16 vodné, stočné 10.2-09.03.2013 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,38 €
13.2.2014 Fa 17 telefón 2/14 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
13.2.2014 Fa 18 internet 2/14 Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
14.2.2014 Fa 19 drobné opravy zariadení ŠTEFKO – Štefan Šuša, Svätý Jur 45340099 19,85 €
14.2.2014 Fa 20 vodné, stočné 09.01.-08.02.2014 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,38 €
14.2.2014 Fa 21 plyn 19.01.-28.02.2014 SPP a.s., Bratislava 35815256 723,00 €
14.2.2013 Fa 22 PC AT-CLIP s.r.o., Hrnčiarska 3, Pezinok 31413641 538,20 €
26.2.2014 Fa 23 internet 1/14 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
28.2.2014 Fa 24 mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 35,99 €
28.2.2014 Fa 25 stravné lístky 2/14 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 586,44 €
28.2.2014 Fa 26 popl.za doménu Exo Technologies, Stará Ľubovňa 36485161 43,30 €
6.3.2014 Fa 27 odborné skúšky plyn.zariadenia Juraj Blažek, Mýtna 12, Pezinok 12684902 238,67 €
7.3.2014 Fa 28 plyn 3/14 SPP a.s., Bratislava 35815256 723,00 €
7.3.2014 Fa 29 el.energia 3/14 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 176,10 €
7.3.2014 Fa 30 internet-ÚP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
10.3.2014 Fa 31 telefón 2/14 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 64,52 €
10.3.2014 Fa 32 telefón 2/14 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
17.3.2014 Fa 33 internet 2/14 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
18.3.2014 Fa 34 vodné,stočné 09.02.-08.03.2014 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,38 €
18.3.2014 Fa 35 služby IBEU IVES, Košice 162957 83,65 €
24.3.2014 Fa 36 psychodiagnostické testy Psychodiagnostika a.s., Bratislava 31385770 76,12 €
1.4.2014 Fa 37 stravné lístky 3/14 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 711,84 €
1.4.2014 Fa 38 mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 39,91 €
9.4.2014 Fa 39 el.energia 4/14 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 176,10 €
9.4.2014 Fa 40 plyn 4/14 SPP a.s., Bratislava 35815256 723,00 €
9.4.2014 Fa 41 zráž.voda I.Q.2014 BVS a.s., Bratislava 35850370 143,77 €
9.4.2014 Fa 42 internet 4/14 Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
10.4.2014 Fa 43 telefón 3/14 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 62,46 €
10.4.2014 Fa 44 telefón 3/14-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
10.4.2014 Fa 45 internet 3/14 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
29.4.2014 Fa 46 vodné,stočné 09.03.-08.04.2014 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,38 €
29.4.2014 Fa 47 mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 35,99 €
2.5.2014 Fa 48 stravné lístky 4/14 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 586,44 €
6.5.2014 Fa 49 plyn 5/14 SPP a.s., Bratislava 35815256 723,00 €
6.5.2014 Fa 50 el.energia 5/14 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 176,10 €
9.5.2014 Fa 51 telefón 4/14-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
9.5.2014 Fa 52 telefón 4/14 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 85,24 €
12.5.2014 Fa 53 internet 5/14-ÚP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
12.5.2014 Fa 54 internet 4/14 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
21.5.2014 Fa 55 vodné,stočné 09.04.-08.05.2014 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,38 €
26.5.2014 Fa 56 revízia elektroinštalácie Ľ. Horňák, Holubyho 59, 902 01 Pezinok 34675086 150,00 €
27.5.2014 Fa 57 mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 35,99 €
2.6.2014 Fa 58 tlač zázn.hárkov Tlačiareň Gomini, Holubyho 1 30104424 129,60 €
2.6.2014 Fa 59 stravné lístky 5/14 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 662,34 €
5.6.2014 Fa 60 el. energia 6/14 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 176,10 €
10.6.2014 Fa 61 plyn 6/14 SPP a.s., Bratislava 35815256 723,00 €
10.6.2014 Fa 62 telefón 5/14-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
10.6.2014 Fa 63 telefón 5/14 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 51,49 €
12.6.2014 Fa 64 internet 5/14 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
23.6.2014 Fa 65 internet 6/14-ÚP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
23.6.2014 Fa 66 vodné, stočné 09.05.-08.06.2014 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,38 €
1.7.2014 Fa 67 mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 49,44 €
1.7.2014 Fa 68 stravné lístky Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 692,04 €
10.7.2014 Fa 69 internet 6/14 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
10.7.2014 Fa 70 internet 7/14-ÚP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
10.7.2014 Fa 71 el.energia 7/14 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 176,10 €
10.7.2014 Fa 72 telefón 6/14 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 91,57 €
15.7.2014 Fa 73 inštalácia účt.programu IT SERVIS SK, Pezinok 47513373 63,00 €
16.7.2014 Fa 74 telefón 6/14-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
16.7.2014 Fa 75 plyn 7/14 SPP a.s., Bratislava 35815256 723,00 €
16.7.2014 Fa 76 zrážková voda II.Q.2014 BVS a.s., Bratislava 35850370 144,88 €
16.7.2014 Fa 77 vodné, stočné 09.06.-08.07.2014 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,38 €
29.7.2014 Fa 78 mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 35,99 €
5.8.2014 Fa 79 stravné lístky 7/14 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 428,04 €
5.8.2014 Fa 80 údržba web stránky 2014 CAS s.r.o., Haanova 20, 851 04 Bratislava 35911531 72,00 €
5.8.2014 Fa 81 internet 7/14 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
5.8.2014 Fa 82 el.energia 7/14 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 176,10 €
5.8.2014 Fa 83 tonery black-ÚP CLEAN TONERY s.r.o., Pezinok 35891866 25,20 €
12.8.2014 Fa 84 plyn 8/14 SPP a.s., Bratislava 35815256 723,00 €
12.8.2014 Fa 85 telefón 7/14 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 51,64 €
12.8.2014 Fa 86 telefón 7/14-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 21,24 €
18.8.2014 Fa 87 internet 8/14 Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
28.8.2014 Fa 88 mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 38,27 €
28.8.2014 Fa 89 vodné,stočné 09.7.-08.08.2014 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,38 €
2.9.2014 Fa 90 stravné lístky 8/14 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 480,84 €
5.9.2014 Fa 91 el.energia 9/14 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 176,10 €
5.9.2014 Fa 92 plyn 9/14 SPP a.s., Bratislava 35815256 723,00 €
5.9.2014 Fa 93 internet 9/14 Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
11.9.2014 Fa 94 telefón 8/14-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
12.9.2014 Fa 95 telefón 8/14-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 51,34 €
17.9.2014 Fa 96 vodné,stočné 09.08-08.09.2014 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,38 €
17.9.2014 Fa 97 internet 8/14 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
29.9.2014 Fa 98 mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 35,99 €
30.9.2014 Fa 99 stravné lístky 9/14 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 599,64 €
6.10.2014 Fa 100 el.energia 10/14 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 176,10 €
6.10.2014 Fa 101 toner black CLEAN TONERY s.r.o.,Pezinok 35891866 22,68 €
9.10.2014 Fa 102 inštaláciaPC, kopírovanie dát AT-CLIP s.r.o., Hrnčiarska 3, Pezinok 31413641 36,00 €
9.10.2014 Fa 103 plyn 10/14 SPP a.s., Bratislava 35815256 723,00 €
9.10.2014 Fa 104 zrážková voda III.Q.2014 BVS a.s., Bratislava 35850370 145,98 €
9.10.2014 Fa 105 telefón 9/14 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 68,71 €
13.10.2014 Fa 106 telefón 9/14-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
14.10.2014 Fa 107 vodné, stočné 09.09.-08.10.2014 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,38 €
14.10.2014 Fa 108 internet 9/14 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
20.10.2014 Fa 109 internet 10/14-ÚP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
30.10.2014 Fa 110 mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 35,99 €
1.11.2014 Fa 111 stravné lístky 10/14 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 698,64 €
6.11.2014 Fa 112 plyn 11/14 SPP a.s., Bratislava 35815256 723,00 €
10.11.2014 Fa 113 el.energia 11/14 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 176,10 €
10.11.2014 Fa 114 toner black CLEAN TONERY s.r.o.  Pezinok 35891866 28,08 €
12.11.2014 Fa 115 internet 10/14 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
12.11.2014 Fa 116 internet 11/14 Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
12.11.2014 Fa 117 telefón 10/14 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 69,98 €
14.11.2014 Fa 118 telefón 10/14-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
27.11.2014 Fa 119 tonery black CLEAN TONERY s.r.o. Pezinok 35891866 47,96 €
27.11.2014 Fa 120 vyúč.vodné,stočné BVS a.s., Bratislava 35850370 42,41 €
28.11.2014 Fa 121 mobil Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 36,00 €
1.12.2014 Fa 122 stravné lístky 11/14 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 665,64 €
10.12.2014 Fa 123 plyn 12/14 SPP a.s., Bratislava 35815256 39,00 €
10.12.2014 Fa 124 telefón 11/14 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 54,48 €
15.12.2014 Fa 125 telefón 11/14-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
15.12.2014 Fa 126 internet 12/14-ÚP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
15.12.2014 Fa 127 internet A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
16.12.2014 Fa 128 vodné, stočné BVS a.s., Bratislava 35850370 15,60 €

Faktúry 2013

Dátum doručenia Typ dokladu Ev. číslo Predmet Dodávateľ/Odberateľ IČO Suma s DPH v €
02.01.2013 Fa 1 stravné lístky 1/13 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 645,30 €
02.01.2013 Fa 2 mobil 24.12.12-23.01.13 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 31,63 €
02.01.2013 Fa 3 údžba a opravy zariad. ŠTEFKO-Štefan Šuša, Svätý Jur 45340099 24,50 €
10.01.2013 Fa 4 internet 1/13 Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
14.01.2013 Fa 5 telefón 12/12 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 45,53 €
14.01.2013 Fa 6 telefón 12/12-OP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 12,76 €
14.01.2013 Fa 7 vyúč.el.energie 2012 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 173,47 €
14.01.2013 Fa 8 zrážková voda IV.Q.2012 BVS a.s., Bratislava 35850370 152,78 €
18.01.2013 Fa 9 vodné stočné 10.12..12-09.01.2013 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,16 €
21.01.2013 Fa 10 el.energia 1/13 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 168,73 €
21.01.2013 Fa 11 verzie PAM 2013 VEMA s.r.o.,Prievozská 14/A, Bratislava 31355374 193,20 €
22.01.2013 Fa 12 internet 12/12 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
24.01.2013 Fa 13 vyúč.plyn za r. 2012 SPP a.s., Bratislava 35815256 20,70 €
28.01.2013 Fa 14 vyúč.plyn 1/13 SPP a.s., Bratislava 35815256 20,88 €
29.01.2013 Fa 15 mobil 24.01.12-23.02.13 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 31,81 €
01.02.2013 Fa 16 údžba a opravy zariad. STEFKO-Štefan Šuša, Svätý Jur 45340099 37,00 €
01.02.2013 Fa 17 stravné lístky 2/13 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 572,70 €
05.02.2013 Fa 18 internet 2/13 Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
07.02.2013 Fa 19 plyn 2/13 SPP a.s., Bratislava 35815256 606,00 €
07.02.2013 Fa 20 el.energia 2/13 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 168,73 €
07.02.2013 Fa 21 telefón 1/13 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 91,38 €
14.02.2013 Fa 22 internet 1/13 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
19.02.2013 Fa 23 vodné, stočné 10.1-09.02.2013 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,16 €
19.02.2013 Fa 24 telefón 1/13-OP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
05.03.2013 Fa 25 popl. za doménu 2013 EXO TECHNOLOGIES, Stará Ľubovňa 36485161 46,60 €
05.03.2013 Fa 26 stravné lístky 3/13 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 628,80 €
11.03.2013 Fa 27 el. energia 3/13 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 168,73 €
11.03.2013 Fa 28 plyn 3/13 SPP a.s., Bratislava 35815256 606,00 €
11.03.2013 Fa 29 telefón 2/13 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 59,95 €
13.03.2013 Fa 30 mobil 24.2.-23.3.12 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 32,65 €
18.03.2013 Fa 31 telefón 2/13 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
18.03.2013 Fa 32 internet 2/13 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
18.03.2013 Fa 33 vodné,stočné 10.2-9.3.2013 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,16 €
18.03.2013 Fa 34 toner CLEAN TONERY s.r.o., Bratislava 35891866 35,64 €
27.03.2013 Fa 35 verzie IBEU 2013 IVES, Košice 162957 83,65 €
27.03.2013 Fa 36 stravné lístky 3/13 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 638,70 €
27.03.2013 Fa 37 mobil 24.3.-23.4.2013 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 31,22 €
08.04.2013 Fa 38 internet 3/13 Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
08.04.2013 Fa 39 antivírus-PC 2013 ESET, s.r.o., Bratislava 31333532 13,96 €
09.04.2013 Fa 40 el.energia 4/13 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 168,73 €
09.04.2013 Fa 41 telefón 3/13 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 70,84 €
10.04.2013 Fa 42 tonery CLEAN TONERY s.r.o., Bratislava 35891866 71,76 €
10.04.2013 Fa 43 internet 3/13 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
10.04.2013 Fa 44 plyn 4/13 SPP a.s., Bratislava 35815256 606,00 €
15.04.2013 Fa 45 zrážková voda I.Q.2013 BVS a.s., Bratislava 35850370 143,36 €
15.04.2013 Fa 46 telefón 3/13-OP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
23.04.2013 Fa 47 vodné,stočné 10.3-9.4.2013 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,16 €
24.04.2013 Fa 48 služby zvrej.fa na webe CAS,s.r.o.,Haanova 20, Bratislava 35911531 48,00 €
24.04.2013 Fa 49 počítač s prísl. MAV, s.r.o., Trenčín 36259497 249,00 €
30.04.2013 Fa 50 mobil 24.3.-23.4.2013 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 31,46 €
30.04.2013 Fa 51 stravné lístky 5/13 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 668,94 €
07.05.2013 Fa 52 tlač “Záznamový hárok” Tlačiareň GOMINI, Pezinok 30104424 129,60 €
07.05.2013 Fa 53 internet 4/13 Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
10.05.2013 Fa 54 plyn 5/13 SPP a.s., Bratislava 35815256 606,00 €
10.05.2013 Fa 55 telefón 4/13 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 65,81 €
10.05.2013 Fa 56 telefón 4/13-OP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
10.05.2013 Fa 57 el.energia 5/13 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 168,73 €
10.05.2013 Fa 58 vývoz odpadu /haluzovina/ Petmas s.r.o.,Šenkvická 12,Pezinok 30840678 52,25 €
17.05.2013 Fa 59 internet 5/13-OP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
17.05.2013 Fa 60 internet 4/13 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
24.05.2013 Fa 61 vodné,stočné 10.4.-9.5.2013 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,16 €
28.05.2013 Fa 62 mobil 24.4.-23.5.2013 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 49,63 €
03.06.2013 Fa 63 stravné lístky 6/13 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 639,24 €
05.06.2013 Fa 64 el.energia 6/13 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 168,73 €
05.06.2013 Fa 65 internet 6/13 Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
10.06.2013 Fa 66 telefón 5/13 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 81,83 €
10.06.2013 Fa 67 telefón 5/13-OP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
12.06.2013 Fa 68 údžba a opravy zariad. ŠTEFKO-Štefan Šuša, Svätý Jur 45340099 38,10 €
17.06.2013 Fa 69 internet 5/13 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
17.06.2013 Fa 70 plyn 6/13 SPP a.s., Bratislava 35815256 606,00 €
18.06.2013 Fa 71 toner CLEAN TONERY s.r.o., Bratislava 35891866 25,20 €
01.07.2013 Fa 72 vodné, stočné 10.5-09.06.2013 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,16 €
01.07.2013 Fa 73 stravné lístky 7/13 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 728,34 €
01.07.2013 Fa 74 mobil 24.5.-23.6.2013 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 59,56 €
04.07.2013 Fa 75 internet 7/13-OP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
08.07.2013 Fa 76 el.energia 7/13 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 168,73 €
11.07.2013 Fa 77 telefón 6/13 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 62,34 €
15.07.2013 Fa 78 telefón 6/13-OP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
16.07.2013 Fa 79 internet 6/13 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
17.07.2013 Fa 80 plyn 7/13 SPP a.s., Bratislava 35815256 606,00 €
17.07.2013 Fa 81 zráž.voda II.Q.2013 BVS a.s., Bratislava 35850370 145,54 €
30.07.2013 Fa 82 vodné, stočné 10.6.-09.7.2013 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,16 €
30.07.2013 Fa 83 mobil 24.6.-23.7.2013 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 35,99 €
31.07.2013 Fa 84 stravné lístky 8/13 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 606,24 €
05.08.2013 Fa 85 internet 8/13-OP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
13.08.2013 Fa 86 plyn 8/13 SPP a.s., Bratislava 35815256 606,00 €
13.08.2013 Fa 87 el.energia 8/13 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 168,73 €
13.08.2013 Fa 88 telefón 7/13 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 56,23 €
13.08.2013 Fa 89 telefón 7/13-OP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
20.08.2013 Fa 90 internet 7/13 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
28.08.2013 Fa 91 vodné,stočné 10.07.-09.08.2013 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,16 €
28.08.2013 Fa 92 mobil 24.7.-23.8.2013 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 35,99 €
02.09.2013 Fa 93 stravné lístky 9/13 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 649,14 €
05.09.2013 Fa 94 el. energia 9/13 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 168,73 €
05.09.2013 Fa 95 internet 9/13 Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
11.09.2013 Fa 96 telefón 8/13 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 53,77 €
11.09.2013 Fa 97 telefón 8/13-OP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
11.09.2013 Fa 98 plyn 9/13 SPP a.s., Bratislava 35815256 606,00 €
11.09.2013 Fa 99 internet 8/13 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
26.09.2013 Fa 100 vodné,stočné 10.08.-09.09.2013 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,16 €
30.09.2013 Fa 101 mobil 24.8.-23.9.2013 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 35,99 €
30.09.2013 Fa 102 stravné lístky 10/13 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 612,84 €
07.10.2013 Fa 103 el.energia 10/13 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 168,73 €
09.10.2013 Fa 104 zrážková voda III.Q.2013 BVS a.s., Bratislava 35850370 146,63 €
09.10.2013 Fa 105 plyn 10/13 SPP a.s., Bratislava 35815256 606,00 €
09.10.2013 Fa 106 internet 9/13 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
09.10.2013 Fa 107 internet 10/13 Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
09.10.2013 Fa 108 telefón 9/13 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 86,92 €
14.10.2013 Fa 109 telefón 9/13-OP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
22.10.2013 Fa 110 vodné, stočné 10.09.-09.10.2013 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,16 €
28.10.2013 Fa 111 mobil 24.09.-23.10.2013 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 35,99 €
07.11.2013 Fa 112 internet 11/13-OP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
07.11.2013 Fa 113 elektrická energia 11/13 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 168,73 €
07.11.2013 Fa 114 telefón 10/13 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 67,31 €
11.11.2013 Fa 115 telefón 10/13-OP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
12.11.2013 Fa 116 údržba web stránky CAS,s.r.o.,Haanova 20, Bratislava 35911531 48,00 €
14.11.2013 Fa 117 internet 10/13 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
19.11.2013 Fa 118 plyn 11/13 SPP a.s., Bratislava 35815256 606,00 €
29.11.2013 Fa 119 vyúč.vodné,stočné BVS a.s., Bratislava 35850370 10,70 €
29.11.2013 Fa 120 mobil 24.10.-23.11.2013 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 35,99 €
02.12.2013 Fa 121 stravné lístky 11/13 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 629,34 €
06.12.2013 Fa 122 repas.toner black CLEAN TONERY s.r.o., Bratislava 35891866 25,20 €
06.12.2013 Fa 123 drobné opravy ŠTEFKO-Štefan Šuša, Svätý Jur 45340099 19,00 €
06.12.2013 Fa 124 internet 12/13 Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
06.12.2013 Fa 125 plyn 01.12.2013-18.01.2014 SPP a.s., Bratislava 35815256 200,00 €
10.12.2013 Fa 126 telefón 11/13 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 55,78 €
10.12.2013 Fa 127 stravné lístky 12/13 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 533,64 €
17.12.2013 Fa 128 telefón 11/13-OP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
17.12.2013 Fa 129 internet 11/13 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
19.12.2013 Fa 130 tonery black CLEAN TONERY s.r.o., Bratislava 35891866 123,66 €
20.12.2013 Fa 131 mobil 24.11.-23.12.2013 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 35,99 €
23.12.2013 Fa 132 vodné, stočné 09.11.-08.12.2013 BVS a.s., Bratislava 35850370 13,16 €

Faktúry 2012

Dátum doručenia Typ dokladu Ev. číslo Predmet Dodávateľ/Odberateľ IČO Suma s DPH v €
3.1.2012 Fa 1 stravné lístky 1/12 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 665,10 €
3.1.2012 Fa 2 mobil 24.12.11-23.01.12 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 32,44 €
11.1.2012 Fa 3 telefón 12/11- ÚP Slovak Telekom  a.s., Bratislava 35763469 21,22 €
11.1.2012 Fa 4 telefón 12/11 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 54,06 €
11.1.2012 Fa 5 Internet 1/12 – ÚP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
11.1.2012 Fa 6 vyúč.el.energie 2011 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 94,79 €
11.1.2012 Fa 7 zráž.voda IV.Q.2011 BVS a.s., Bratislava 35850370 135,59 €
13.1.2012 Fa 8 internet 12/11 A – Network s.r.o, Viničné 35860626 16,69 €
30.1.2012 Fa 9 el.energia 1/12 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 171,46 €
30.1.2012 Fa 10 verzie PAM 2012 Vema s.r.o., Bratislava 31355374 186,00 €
30.1.2012 Fa 11 mobil 24.01. – 23.02.12 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 31,45 €
30.1.2012 Fa 12 plyn 1/12 SPP a.s., Bratislava 35815256 1 134,00 €
31.1.2012 Fa 13 stravné lístky 2/12 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 701,40 €
8.2.2012 Fa 14 internet 2/12- – ÚP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
8.2.2012 Fa 15 el.energia 2/12 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 171,46 €
9.2.2012 Fa 16 telefón 1/12-  ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
9.2.2012 Fa 17 telefón 1/12 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 80,77 €
9.2.2012 Fa 18 služby IBEU 2012-úč.verzie IVES, Košice 162957 83,65 €
13.2.2012 Fa 19 internet 1/12 A – Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
22.2.2012 Fa 20 vodné, stočné 12.11.11-11.02.12 BVS a.s., Bratislava 35850370 47,88 €
28.2.2012 Fa 21 mobil 24.02.-23.03.12 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 31,00 €
28.2.2012 Fa 22 popl.za web stránku,doménu 2012 EXO TECHNOLOGIES, St. Ľubovňa 36485161 45,88 €
29.2.2012 Fa 23 stravné lístky 3/12 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 691,50 €
1.3.2012 Fa 24 toner do tlačiarne CLEAN TONERY s.r.o., Pezinok 35891866 28,08 €
5.3.2012 Fa 25 vyúč.plyn za r. 2011 SPP a.s., Bratislava 35815256 1 322,45 €
5.3.2012 Fa 26 el.energia 3/12 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 171,46 €
9.3.2012 Fa 27 internet 3/12- – ÚP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
9.3.2012 Fa 28 telefón 2/12 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 72,46 €
9.3.2012 Fa 29 internet 2/12 A- Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
9.3.2012 Fa 30 plyn 3/12 SPP a.s., Bratislava 35815256 1 134,00 €
13.3.2012 Fa 31 telefón 2/12- ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
21.3.2012 Fa 32 Tlač „Záznamový hárok“ Tlačiareň GOMINI, Pezinok 30104424 216,00 €
2.4.2012 Fa 33 stravné lístky 4/12 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 579,30 €
4.4.2012 Fa 34 mobil 24.03.-23.04.2012 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 31,88 €
4.4.2012 Fa 35 plyn 4/12 SPP a.s., Bratislava 35815256 635,00 €
10.4.2012 Fa 36 zráž.voda I.Q.2012 BVS a.s., Bratislava 35850370 151,56 €
10.4.2012 Fa 37 internet 4/12-ÚP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
10.4.2012 Fa 38 internet 3/12 A- Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
10.4.2012 Fa 39 el. energia 4/12 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 171,46 €
10.4.2012 Fa 40 psychodiagnostické testy Psychodiagnostika, a.s., Bratislava 31385770 90,75 €
11.4.2012 Fa 41 telefón 3/12 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 64,21 €
13.4.2012 Fa 42 telefón 3/12-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
13.4.2012 Fa 43 toner do tlačiarne CLEAN TONERY s.r.o., Pezinok 35891866 25,20 €
17.4.2012 Fa 44 údžba a doplnenie web stránky AD Partner, Bratislava 32175795 20,00 €
2.5.2012 Fa 45 stravné lístky 5/12 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 625,50 €
3.5.2012 Fa 46 mobil 24.04.-23.5.12 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 31,51 €
7.5.2012 Fa 47 plyn 5/12 SPP a.s., Bratislava 35815256 635,00 €
7.5.2012 Fa 48 el.energia 5/12 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 171,46 €
7.5.2012 Fa 49 internet 5/12-ÚP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
7.5.2012 Fa 50 antivírus 2012 Eset s.r.o., Bratislava 31333532 19,96 €
10.5.2012 Fa 51 telefón 4/12 Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 73,48 €
14.5.2012 Fa 52 telefón 4/12-ÚP Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
14.5.2012 Fa 53 internet 4/12 A- Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
21.5.2012 Fa 54 vodné, stočné 12.02.11-11.05.12 BVS a.s., Bratislava 35850370 47,88 €
22.5.2012 Fa 55 toner do tlačiarne CLEAN TONERY s.r.o., Pezinok 35891866 62,88 €
25.5.2012 Fa 56 mobil 24.5.-23.6.2012 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 31,48 €
31.5.2012 Fa 57 stravné lístky 6/12 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 701,40 €
5.6.2012 Fa 58 plyn 6/12 SPP a.s., Bratislava 35815256 635,00 €
5.6.2012 Fa 59 internet 6/12-ÚP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
7.6.2012 Fa 60 el.energia 6/12 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 171,46 €
11.6.2012 Fa 61 telefón 5/12-ÚP Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
11.6.2012 Fa 62 telefón 5/12 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 61,91 €
11.6.2012 Fa 63 internet 5/12 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
2.7.2012 Fa 64 stravné lístky 7/12 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 688,20 €
2.7.2012 Fa 65 mobil 24.6.-23.7.2012 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 32,59 €
4.7.2012 Fa 66 internet 7/12-ÚP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
9.7.2012 Fa 67 el.energia 7/12 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 171,46 €
9.7.2012 Fa 68 plyn 7/12 SPP a.s., Bratislava 35815256 635,00 €
12.7.2012 Fa 69 telefón 6/12 Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 68,81 €
12.7.2012 Fa 70 telefón 6/12-ÚP Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
16.7.2012 Fa 71 internet 6/12 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
24.7.2012 Fa 72 zráž.voda II.Q.2012 BVS a.s., Bratislava 35850370 151,70 €
30.7.2012 Fa 73 .mobil 24.7.-23.8.2012 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 53,40 €
2.8.2012 Fa 74 stravné lístky 8/12 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 635,40 €
9.8.2012 Fa 75 plyn 8/12 SPP a.s., Bratislava 35815256 635,00 €
9.8.2012 Fa 76 el.energia 8/12 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 171,46 €
9.8.2012 Fa 77 telefón 7/12 Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 63,50 €
9.8.2012 Fa 78 telefón 7/12-ÚP Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
9.8.2012 Fa 79 internet 8/12-ÚP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
9.8.2012 Fa 80 internet 7/12 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
20.8.2012 Fa 81 vodné, stočné 12.5.-11.8.2012 BVS a.s., Bratislava 35850370 47,88 €
3.9.2012 Fa 82 stravné lístky 9/12 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 648,60 €
4.9.2012 Fa 83 mobil 24.8.-23.9.2012 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 42,43 €
5.9.2012 Fa 84 el.energia 9/12 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 171,46 €
5.9.2012 Fa 85 plyn 9/12 SPP a.s., Bratislava 35815256 635,00 €
5.9.2012 Fa 86 internet 9/12-OP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
10.9.2012 Fa 87 toner do tlačiarne CLEAN TONERY s.r.o., Pezinok 35891866 12,19 €
10.9.2012 Fa 88 telefón 8/12-OP Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
17.9.2012 Fa 89 telefón 8/12 Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 108,72 €
17.9.2012 Fa 90 internet 9/12 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
28.9.2012 Fa 91 stravné lístky 10/12 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 774,00 €
1.10.2012 Fa 92 údžba a doplnenie web stránky CAS spol. s.r.o., Haanova 20, Bratislava 35911531 48,00 €
2.10.2012 Fa 93 toner do kopírky CLEAN TONERY s.r.o., Pezinok 35891866 35,88 €
4.10.2012 Fa 94 plyn 10/12 SPP a.s., Bratislava 35815256 635,00 €
4.10.2012 Fa 95 internet 10/12 Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
4.10.2012 Fa 96 mobil 24.9.-23.10.2012 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 31,84 €
8.10.2012 Fa 97 el.energia 10/12 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 171,46 €
8.10.2012 Fa 98 zráž. voda III.Q.2012 BVS a.s., Bratislava 35850370 152,78 €
9.10.2012 Fa 99 telefón 9/12 Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 81,05 €
15.10.2012 Fa 100 telefón 9/12-ÚP Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 20,98 €
15.10.2012 Fa 101 internet 9/12 A-Network s.r.o., Viničné 35860626 16,69 €
5.11.2012 Fa 102 mobil 24.10.-23.11.2012 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 31,69 €
5.11.2012 Fa 103 tonery CLEAN TONERY s.r.o., Pezinok 35891866 56,64 €
5.11.2012 Fa 104 stravné lístky 11/12 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 655,20 €
6.11.2012 Fa 105 internet 11/12-ÚP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
7.11.2012 Fa 106 el.energia 11/12 ZSE Energie a.s., Bratislava 36677281 171,46 €
7.11.2012 Fa 107 telefón 10/11 Slovak Telekom a.s., Bratislava 35763469 79,81 €
12.11.2012 Fa 108 plyn 11/12 SPP a.s., Bratislava 35815256 36,00 €
12.11.2012 Fa 109 telefón 10/12 Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 32,96 €
12.11.2012 Fa 110 toner CLEAN TONERY s.r.o., Pezinok 35891866 25,20 €
15.11.2012 Fa 111 internet 10/12 A-Network s.r.o., Viničné 35860628 16,69 €
21.11.2012 Fa 112 zaklievanie okien Sklenárstvo BYDOP-Fraňa Kráľa3, Pezinok 11833416 93,36 €
3.12.2012 Fa 113 mobil 24.11.-23.12.2012 Orange Slovensko a.s., Bratislava 35697270 31,51 €
3.12.2012 Fa 114 stravné lístky 12/12 Le Chegue Dejeuner s.r.o., Bratislava 31396674 539,70 €
4.12.2012 Fa 115 vyúč.vodné,stočné BVS a.s., Bratislava 35850370 16,63 €
5.12.2012 Fa 116 plyn 12/12 SPP a.s., Bratislava 35815258 36,00 €
5.12.2012 Fa 117 internet 12/12-ÚP Net Core s.r.o., Pezinok 45298203 19,92 €
10.12.2012 Fa 118 telefón 11/12 Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 86,12 €
10.12.2012 Fa 119 kancelárske potreby Buroprofi Slovakia s.r.o.,Bratislava 35683627 143,95 €
10.12.2012 Fa 120 toner CLEAN TONERY s.r.o., Pezinok 35891866 32,29 €
11.12.2012 Fa 121 čist.,hyg.potreby ACKER s.r.o., M.R.Štefánika, Pezinok 44151993 57,47 €
12.12.2012 Fa 122 telefón 11/12-ÚP Slovak Telecom a.s., Bratislava 35763469 33,90 €
12.12.2012 Fa 123 internet 11/12 A-Network s.r.o., Viničné 35860628 16,69 €
12.12.2012 Fa 124 kancelárske potreby TAHO MUSIC s.r.o., Holubyho 28,Pezinok 36803952 24,96 €
12.12.2012 Fa 125 kancelárske potreby GRAFIT, Štúrova 57, Pezinok 17578973 40,00 €
12.12.2012 Fa 126 knihy TK LIBRI s.r.o., Štefánikova 31, Pezinok 17054346 75,41 €
17.12.2012 Fa 127 vodné,stočné BVS a.s., Bratislava 35850370 13,06 €
17.12.2012 Fa 128 kontrola has.prístrojov ROTALIX-Molnár, Blatné 11810033 22,04 €
20.12.2012 Fa 129 kontrola plyn.zariadenia, kotolne Juraj Bažek, Mýtna 12, Pezinok 12684902 238,67 €
20.12.2012 Fa 130 kancelárske potreby Galan, M.R.Štefánika 6, Pezinok 36741442 51,78 €
20.12.2012 Fa 131 tlačiareň 2 ks + USB kľúče AT-CLIP, Hrnčiarska 3,Pezinok 31413641 123,58 €
20.12.2012 Fa 132 rádio s CD,konvica,žiarovky COLORMONTKollárova 18, Pezinok 30354099 78,42 €

Faktúry 2011