ZBIERKA – POMÔŽTE NAŠIM DEŤOM

Pomôžte deťom v celom Bratislavskom kraji a prispejte na nákup diagnostickej batérie ADOS-2 pre včasnú diagnostiku autizmu.

Zorganizovali sme dobročinnú zbierku.

Kontaktné údaje

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
M.R.Štefánika 15, 902 01 PEZINOK (v centre mesta oproti VÚB)
033/641 2267
info@cpppappezinok.sk

Personálne kontakty

Úsek poradenstva osobnostného, vzdelávacieho a kariérneho vývinu:

Mgr. Alena Drahošová (Vedúca úseku)
tel.: 033/641 22 67
email: objednavanie@cpppappezinok.sk

Úsek špeciálno-pedagogického poradenstva:

Mgr. Katarína Loulová (Vedúca úseku)
tel.: 033/641 22 67
email: objednavanie@cpppappezinok.sk

Úsek poradenstva sociálneho vývinu a prevencie:

Mgr. Paulína Straková (Vedúca úseku prevencie)
tel.: 033/640 43 88
fax: 033/640 43 88
email: prevencia@cpppappezinok.sk

Administratíva:

Zuzana Vráblová
tel.: 033/641 22 67
email: objednavanie@cpppappezinok.sk

Riaditeľka:

PaedDr. Katarína Fülöpová
tel.: 033/641 2267
mobil: 0905 876 085
fax: 033/641 2267
email: riaditelka@cpppappezinok.sk

Máte otázky?

Napíšte nám, spýtajte sa nás čo potrebujete, radi Vám poradíme a odpovieme

Súhlasím so spracovávaním osobných údajov (v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších zmien a predpisov)

Objednajte sa na vyšetrenie

alebo

volajte: 033/641 22 67
píšte: objednavanie@cpppappezinok.sk