Obr. Diagnostická batéria ADOS-2

Organizujeme dobrovoľnú zbierku

Oslovili sme platformu donio.sk aby sme jej prostredníctvom zorganizovali zbierku na diagnostickú batériu ADOS-2 pre diferenciálnu diagnostiku porúch autizmu.

Celková suma, ktorú potrebujeme vyzbierať je 3 050 EUR.

Dôvod zbierky

Vzhľadom na akútny nedostatok zariadení, ktoré sa venujú diagnostike detského autizmu v celom Bratislavskom kraji (už marci roku 2022 boli všetky termíny do konca roka rezervované) sme sa rozhodli zorganizovať dobrovoľnú zbierku.

Ministerstvo školstva nám nedokázalo uvoľniť finančné prostriedky na zakúpenie tohto pracovného materiálu, využili sme preto platformu pre dobročinné výzvy donio.sk, cez ktorú chceme vyzbierať 3050 eur na zaplatenie diagnostickej batérie ADOS-2.

 

 

Pomôžeme deťom v celom Bratislavskom kraji

Nárast požiadaviek na odbornú a včasnú diagnostiku autizmu nás primáloaby sme sa orientovali na túto oblasť. Z vlastných prostriedkov centra sa odborní zamestnanci zúčastnili a absolvovali vzdelávanie zamerané na diferenciálnu diagnostiku detí s poruchami autistického spektra.

Zakúpením testovej batérie ADOS 2 by naše CPPPaP dokázalo zabezpečiť absentujúcu diagnostiku autistických detí nie len v okrese Pezinok, ale v rámci celého Bratislavského kraja.

V Bratislavskom kraji máme bohužiaľ len 4 inštitúcie na takúto formu diagnostiky s čakacou dobou 8 až 12 mesiacov, z toho 2 sú súkromné.

Je to veľmi dlhá doba, pričom tieto deti a ich rodičia potrebujú okamžitú podporu a pomoc. Splnením tohto cieľa by naše centrum bolo schopné tieto služby zabezpečiť za krátky čas pre všetky naše spádové aj mimo spádové deti.

 

Využitie projektu

  • bol by to obrovský prínos pre celý kraj pri diagnostike autizmu
  • znížili by sa čakacie doby, ktoré sa dnes rátajú v mesiacoch, nie v dňoch
  • CPPPaP Pezinok by bola zo štátnych CPPPaP prvá, ktorá by vedela takéto bezplatné služby ponúknuť širokej verejnosti.

 

Čo je to ADOS-2

 

ADOS-2 je metódou štandardizovaného posúdenia autistických symptómov u detí vo veku od 12 mesiacov až do dospelosti.

Testovací materiál je používaný pre stimuláciu určitého chovania, komunikácie a sociálnych interakcií v rámci päť nezávislých modulov (podľa veku a jazykové + rečovej úrovne).

Podľa daných algoritmov je v rámci každého z modulu štandardizovaným spôsobom vyhodnocovaná intenzita autistických symptómov daného jedince. Táto forma diagnostiky je jedinečná a veľmi potrebná pre naše deti a ich rodičov.

 

 

Stáčí máličko, prispejte prosím pár eurami.

 

👍  Za akúkoľvek finančnú podporu v rámci Vašich možností, ktorou prispejete budeme radi.

👍  Umožní nám v blízkej budúcnosti vykryť vysoký dopyt na takúto formu diagnostiky.

👍  Táto forma služby bude pre širokú verejnosť bezplatná.

Vopred ďakujeme za každý Váš príspevok, pomôžte našim detičkám so včasnou diagnostikou autizmu.

Ešte raz, VEĽKÁ vďaka všetkým dobrosrdečným darcom ♥️.

 

 

Ako môžem prispieť?

 

Odkaz a inštrukcie ako prispieť nájdete na stránke https://www.donio.sk/diagnostika-autizmu, alebo kliknite na tlačidlo nižšie.